Upcoming Events

 
  • May 1st, 2015
Casual Day
  • May 4th, 2015
Class and School Picture Day (Dress in Full School Uniform)
  • May 4- 8, 2015
Education Week
  • May 6th, 2015
Salad Day
  • May 9th, 2015
Vaisakhi Nagar Keertan
  • May 11th, 2015
PAT Grade 9 ELA (PartA)  
  • May 13th, 2015
PAT Grade 6 ELA (PartA)            

Khalsa School News

            Junior ATB Grand Opening     Vaisakhi Celebration